Servicenämnden

Ansvarar för den kommungemensamma måltidsorganisationen, strategisk lokalförsörjning, drift, support och utveckling av IT-tjänster och stöd i arbetet med digitalisering. Nämndens uppgifter utförs av kommunledningsförvaltningen.

Servicenämnden består av 11 ledamöter med 11 ersättare, som väljs av kommunfullmäktige. Nämndens uppgifter utförs av kommunedningsförvaltningen.

Servicenämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Presidium

Ordförande

Arijeta Reci (S)
Telefon: 0470-431 60
E-post: arijeta.reci@vaxjo.se

1:e vice ordförande

Oskar Olsson (V)
E-post: Oskar.olsson@vaxjo.se

2:e vice ordförande

Kaj-Mikael Petersson (KD)

Förvaltningschef

Ola Hammarström
Telefon: 0470-410 00
E-post: ola.hammastrom@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 19 mars 2024