Nämnderna och deras förvaltningar

I en kommun finns nämnder och förvaltningar. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna. 

Nämnderna ska:

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i fullmäktige.

Det är sedan tjänstepersoner och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. 

Varje nämnd har en allmänhetens frågestund då du kan komma och ställa din fråga till politikerna. Det kan handla om ett kommande beslut eller ett beslut som tagits och som rör den aktuella nämndens verksamheter. På grund av rådande coronapandemi ser vi gärna att du i så fall tar del av sammanträdet digitalt, via Microsoft Teams. Anmäl dig i så fall till till respektive nämnd via deras e-postadresser.

Nämndernas sammanträdestider 2022

Kommunstyrelsen
11 januari, 1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj, 31 maj, 16 augusti, 13 september
4 oktober, 8 november, 29 november.

Byggnadsnämnden
27 januari, 24 februari, 24 mars, 21 april, 19 maj, 20 juni, 1 september, 29 september
27 oktober, 17 november, 15 december.

Kultur- och fritidsnämnden
9 februari, 16 mars, 6 arpil, 11 maj, 15 juni, 14 september, 12 oktober, 16 november, 14 december.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
1 februari, 1 mars, 22 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 6 september, 27 september, 25 oktober, 29 november och 20 december.

Nämnden för arbete och välfärd
3 februari, 10 mars, 8 april, 11 maj, 22 juni, 7 september, 12 oktober, 9 november och 14 december.

Omsorgsnämnden

23 februari, 30 mars, 27 april, 1 juni, 31 augusti, 28 september, 27 oktober, 1 december och 14 december.

Tekniska nämnden
17 februari, 17 mars, 28 april, 25 maj, 25 augusti, 22 september, 16 november, 15 december.

Utbildningsnämnden

2 februari, 2 mars, 30 mars, 4 maj, 8 juni, 7 september, 19 oktober, 16 november och 14 december.

Valnämnden

20 januari, 23 februari, 23 mars 20 april, 18 maj, 15 juni, 10 augusti, 24 augusti, 29 september, 27 oktober och 24 november.

Överförmyndarnämnden

25 januari, 1 mars, 5 april, 10 maj, 14, juni, 28 juni, 16 augusti, 20 september, 25 oktober och 6 december.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022