Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Nämnderna och deras förvaltningar

I en kommun finns nämnder och förvaltningar. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna. 

Nämnderna ska:

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i fullmäktige.

Det är sedan tjänstepersoner och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. 

Varje nämnd har en allmänhetens frågestund då du kan komma och ställa din fråga till politikerna. Det kan handla om ett kommande beslut eller ett beslut som tagits och som rör den aktuella nämndens verksamheter. På grund av rådande coronapandemi ser vi gärna att du i så fall tar del av sammanträdet digitalt, via Microsoft Teams. Anmäl dig i så fall till till respektive nämnd via deras e-postadresser, som du hittar under aktuell nämnd i menyn till höger på denna sidan.

Nämndernas sammanträdestider 2020

Kommunfullmäktige

24 mars, 21 april, 19 maj, 9 juni, 1 september, 20 oktober, 17 november
och 15 december.

Kommunstyrelsen

7 april, 5 maj, 26 maj, 18 augusti, 8 september, 6 oktober,
3 november och 1 december.

Byggnadsnämnden

26 mars, 30 april, 28 maj, 22 juni, 27 augusti,  24 september, 29 oktober, 19 november och 10 december.

Kultur- och fritidsnämnden

15 april, 13 maj, 17 juni, 9 september, 7 oktober, 11 november och
9 december.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

31 mars, 5 maj, 2 juni, 1 september, 29 september, 3 november och
1 december.

Nämnden för arbete och välfärd

29 april, 20 maj, 24 juni, 9 september, 14 oktober, 18 november och 18 december.

Omsorgsnämnden

15 april, 20 maj, 23 september, 21 oktober, 26 november och 16 december.

Tekniska nämnden

26 mars, 30 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november
och 17 december.

Utbildningsnämnden

6 maj, 10 juni, 9 september, 21 oktober, 18 november
och 16 december.

Valnämnden

7 maj, 10 september och 26 november.

Överförmyndarnämnden

7 april, 5 maj, 8 juni, 30 juni, 18 augusti, 22 september, 3 november
och 15 december.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2020
Politik och demokrati