Planerat it-underhåll leder till störningar i e-tjänster, webbplatser och molntjänster i helgen

Fredag och lördag den 13-14 maj kan det bli störningar, helt eller delvis, på datasystem och internettjänster som du är van att använda vid kontakten med Växjö kommun.

Stäng meddelande

Ekonomi

På ekonomisidorna hittar du information med ekonomisk anknytning både avseende Växjö kommun och de donationsstiftelser som kommunen förvaltar.

Växjö kommuns organisation omfattar en förvaltningsorganisation med 8 förvaltningar och en bolagskoncern med 14 hel- eller delägda bolag.

Kommunkoncernen omsatte år 2019 cirka 7,6 miljarder kronor. Balansomslutningen år 2019 var 17,0 miljader kronor, varav kommunen 5,9 miljader kronor.

Kommunkoncernen har cirka 7 200 tillsvidareanställda årsarbetare.

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor kommunalskatten ska vara, mål och riktlinjer för verksamheten, samt hur kommunens pengar ska fördelas mellan de olika nämnderna. Varje nämnd bestämmer sedan själva hur pengarna ska användas för att de ska uppnå sina verksamhetsmål.

Växjö kommuns organisationsnummer: 212000-0662

Senast uppdaterad: 9 december 2021