Nämnden för arbete och välfärd

Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, individ- och familjeomsorg samt familjerätt.

Arbete och välfärd ansvarar även för sysselsättning, stöd och boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Inom ansvarsområdet finns också budget- och skuldrådgivning samt alkoholhandläggning.

Vår vision är att alla i Växjö kommun ska ha en ekonomisk och social trygghet där arbete och sysselsättning är viktiga förutsättningar. Nämndens uppgifter utförs av förvaltningen arbete och välfärd.

Nämnden för arbete och välfärd består av 15 ledamöter med 15 ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Presidium

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Pernilla Tornéus (M)

Ordförande

Pernilla Tornéus (M)
Telefon: 0470-410 92 eller 070-893 25 97
E-post: pernilla.torneus@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Ricardo Chavez (KD)

1:a vice ordförande

Ricardo Chavez (KD)
Telefon: 0470-416 16
E-post: ricardo.chavez@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Martin Edberg (S)

2:a vice ordförande

Martin Edberg (S)
Telefon: 0470-413 96 eller 070-983 41 19
E-post: martin.edberg@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder cheferBeskrivning: Porträttbild på Rizana Mustedanagic, tf förvaltningschef, förvaltningen arbete och välfärd

Förvaltningschef

Rizana Mustedanagic
Telefon: 0470-435 19 eller 070-991 29 87
E-post: rizana.mustedanagic@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: namnden.arbete.valfard@vaxjo.se
Postadress: Växjö kommun, arbete och välfärd, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7

Kontaktuppgifter till ledamöter i nämnden för arbete och välfärd Länk till annan webbplats.

Sök i diariet

I diariet kan du söka efter dokument som registrerats efter den 1 januari 2018.

Senast uppdaterad: 27 juni 2022