Planerat it-underhåll leder till störningar i e-tjänster, webbplatser och molntjänster i helgen

Fredag och lördag den 13-14 maj kan det bli störningar, helt eller delvis, på datasystem och internettjänster som du är van att använda vid kontakten med Växjö kommun.

Stäng meddelande

Kvalitet och jämförelser

För att kunna utvecklas och bli bättre måste vi mäta vad våra medborgare och brukare tycker om vår verksamhet.

Växjö kommuns verksamheter ska utvecklas med medborgare och brukare i fokus. Vi genomför regelbundna mätningar av hur brukarna uppleveler kvaliteten i verksamheterna. Det gör att vi kan jämföra vår service över en längre tid.

Medborgarundersökningar genomförs vartannat år i kommunen. Dessa undersökningar vänder sig till ett urval av kommunens invånare som då kan lämna synpunkter på kommunens olika verksamheter.

Senast uppdaterad: 9 december 2021