Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tre tillsynsområden, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Genom tillsyn och information arbetar vi långsiktigt för att bevara och förbättra miljön och arbeta för en god livsmiljö i Växjö kommun. Nämndens uppgifter utförs av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av 11 ledamöter med 11 ersättare, som alla utses av kommunfullmäktige.

Presidium

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Anders Landin (L)

Ordförande
Anders Landin (L)
Telefon: 070-390 06 85
E-post: anders.landin@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Arijeta Reci (S)

Vice ordförande
Arijeta Reci (S)
Telefon: 0470-431 60
E-post: arijeta.reci@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder TjänstepersonBeskrivning: Porträttbild Madeleine Karlsson

Förvaltningschef
Madeleine Karlsson
Telefon: 0470-419 51 eller 070-854 59 17
E-post: madeleine.karlsson3@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se
Postadress: Växjö kommun, miljö-och hälsoskyddskontoret, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Sök kontaktuppgifter till alla ledamöter i miljö-och hälsoskyddsnämnden Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2021
Politik och demokrati