Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet, samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Den består av 15 ledamöter och 15 ersättare som sammanträder en gång i månaden. Kommunstyrelsen har tre utskott; arbetsutskottet, hållbarhetsutskottet och organisations- och personalutskottet.

Nedan styrelse sitter året ut och den nya kommunstyrelsen kommer väljas vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Presidium

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Pernilla Tornéus (M)

Ordförande

Pernilla Tornéus (M)
Telefon: 0470-410 92 eller 070-893 25 97
E-post: pernilla.torneus@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Andreas Olsson (C)

1:a vice ordförande

Andreas Olsson (C)
Telefon: 0470-432 44 eller 0708-681 837
E-post: andreas.olsson@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Malin Lauber (S)

2:a vice ordförande

Malin Lauber (S)
Telefon: 0470-433 81 eller 073-368 72 31
E-post: malin.lauber@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se
Postadress Växjö kommun, Kommunstyrelsen, Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 23 november 2022