Överförmyndarnämnden östra Kronoberg

Nämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Denna tillsyn ska ge en garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, det vill säga underåriga, gamla, sjuka och personer med funktionsvariationer.

Överförmyndarnämnden i Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryds kommun

Från 1 januari 2019 samordnas överförmyndarverksamheten för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö i en gemensam organisation. Det nya namnet är Överförmyndarnämnden östra Kronoberg. Växjö kommun blir värd för verksamheten som kommer finnas i Växjö kommunhus.

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Växjö består överförmyndaren av en politiskt tillsatt nämnd och ett kansli med tjänstepersoner.

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara på sin rätt, missgynas ekonomiskt eller rättsligt.

På överförmyndarnämndens kansli finns tjänstepersoner som sköter det löpande arbetet och som har delegation att i vissa typer av ärenden fatta beslut på nämndens vägnar.

Presidium

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Sigvard Jakopson (M)

Ordförande

Sigvard Jakopson (M) Växjö
E-post: sigvard.jakopson@vaxjo.se

Vice ordförande

Gunilla Arvidsson (S) Lessebo
E-post: gunilla.arvidsson@lessebo.se

Ordinarie ledamot

Ros-Marie Larsson (S) Alvesta
Gunilla Lundström (S) Tingsryd
Patricia Aguilera (S) Växjö

Ersättare

Sven Bünger (L) Alvesta
Ann-Christin Johansson (C) Tingsryd
Angelika Carlsson (C) Lessebo
Anders Göransson (V) Växjö

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: overformyndarnamnden@vaxjo.se
Fax: 0470-413 85
Postadress: Växjö kommun, Överförmyndarnämnden östra Kronoberg, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Sök kontaktuppgifter till alla ledamöter i överförmyndarnämnden Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 april 2022