Organisation och politik

Växjö kommun är uppdelad på kommunstyrelsen, 9 nämnder och 6 förvaltningar. I kommunen arbetar över 7 000 personer.

Den 11 september var det val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Vilken politisk konstellation som kommer styra Växjö de kommande fyra åren är inte klart. Alla ledamöter och ersättare i nämnder, kommunala bolag och kommunstyrelse utses vid kommunfullmäktiges decembersammanträde och tillträder 1 januari 2023.

Här kan du ta del av länsstyrelsens beslut om valresultatet till kommunfullmäktige i sin helhet, inklusive vilka som valts till ledamöter eller ersättare. Länk till annan webbplats.

Kommunalråd

Växjö kommuns främsta politiska företrädare för perioden 2019-2022 är kommunalråden: 
Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C), Oliver Rosengren (M), Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S).

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Pernilla Tornéus (M)

Pernilla Tornéus (M)

Ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-410 92 eller 070-893 25 97
E-post: pernilla.torneus@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Andreas Olsson (C)

Andreas Olsson (C) 

1:a vice ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-432 44 eller 0708-681 837 
E-post: andreas.olsson@vaxjo.se

Malin Lauber, kvinna med kavaj och blus.

Malin Lauber (S)

2:a vice ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-433 81 eller 073-368 72 31
E-post: malin.lauber@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Anton Olsson (M)

Anton Olsson (M)

Ledamot i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-418 21
E-post: anton.olsson@vaxjo.se

Tomas Thornell, man med kavaj och skjorta.

Tomas Thornell (S)

Ledamot i kommunstyrelsen
Telefon: 0470-79 64 46 och 070-991 29 12
E-post: tomas.thornell@vaxjo.se

Kommunchef

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson med ansvar för kommunövergripande utvecklingsarbete och samordning.

Monica Skagne, kvinna med blus.

Monica Skagne

Kommunchef
Telefon: 0470-413 81
E-post: monica.skagne@vaxjo.se

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Du kan lämna synpunkter, beröm och klagomål på Växjö kommuns verksamheter genom vår e-tjänst.

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Senast uppdaterad: 23 november 2022