Barn i trafiken och trafik i skolan

Barn blir trafikmogna vid 12 år men det är först vid 14–15 års ålder som barn kan dra lärdom av erfarenheter de fått genom att röra sig i trafiken.

Mognad, omdöme och erfarenhet

Trafikmognad handlar om ålder, mognad och om erfarenhet. Ålder och mognad går inte att påverka men vi kan ge barnet erfarenheter.

Motoriskt kan barnet färdas i trafiken när det börjar skolan. Däremot kan inte barnet uppfatta och bedöma trafiksituationer. Det beror på att barnets mognad har en långsammare utveckling som skiljer sig från person till person. Hörseln anses färdigutvecklad först vid 8 års ålder. Synen är snävare än vuxnas. Det är svårt att hålla koncentrationen.

Först i den tidiga tonåren kan de flesta barn anses vara trafikmogna. Hjärnan är helt utvecklad först i tjugoårsåldern. Personlighet och impulskontroll utvecklas allra sist.

Barn och unga i trafiken

Barn är duktiga, särskilt på att lära sig och att se saker med öppna ögon. Barn märker alltid detaljerna. Helheten däremot, har de inte lika enkelt för. Det innebär att barn har svårt att skapa en överblick av trafikmiljön.

Barn har lätt för att prova på nya saker. Barn vill skapa, forska, experimentera och upptäcka nya saker – gärna varje dag. Det innebär också att barn är impulsiva, oberäkneliga och oförutsägbara trafikanter.

Det är vanligt att barn väntar ganska länge vid övergångsställen, ofta tills bilen är mycket nära, innan de går över vägen. Vuxna uppfattar det som att barn "kastar sig ut" i gatan. Det beror på att barn inte kan göra hastighetsbedömningar eller avståndsbedömningar av trafiken som vuxna kan.

Ställ inte för höga krav

Att cykla på en cykelväg är en sak. Att cykla i blandtrafik bland bilar och andra fordon ställer mycket höga krav på mognad och erfarenhet. Ställ inte för höga krav på barn i trafiken. Även om barnet kan cykla innebär det inte att barnet kan cykla på egen hand.

Senast uppdaterad: 10 mars 2022