Samhällsplanering

Växjö kommun växer så att det knakar. Växjö kommun bygger och arbetar kontinuerligt med flera planer och strategier som är av betydelse för kommunens framtida samhällsplanering.

vaxjo.se/vaxjovaxer får du en överblick över vad som byggs just nu samt information om de kommande projekten.

På Växjö växer hittar du även översiktsplaner, detaljplaner och strategier som har med kommunens planering att göra.

Som invånare har du möjlighet att bidra med dina synpunkter vid flera tillfällen under tiden som kommunen tar fram dessa planer.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023