Adresser och gatunamn

Namn på våra gator, vägar, kvarter, större parker, rondeller med mera bestäms av samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från en namngrupp.

När området bebyggs får de nya husen sitt adressnummer längs gatan. Information om nya gatunamn och adresser skickas till flera berörda, till exempel fastighetsägaren, räddningstjänsten, Polisen och Posten.

En hörnfastighet i ett kvarter kan ha adress från två gator, den ena kan bli reserverad och används då inte.

På landsbygden finns på samma sätt adresser på bebyggda bostadsfastigheter. Adressen är oftast uppbyggd efter en standard som bygger på byadressområde, gårdsnamn eller husnummer.

Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för samhället i flera olika verksamheter. Adresserna knyter samman personer, företag och verksamheter med platsen.

Exempel på verksamheter där adresserna är viktiga är:

  • polis, brandkår och ambulans
  • post och distribution
  • folkbokföring
  • transportplanering
  • navigering

Lantmäteriet i Gävle ansvarar för ortsnamn i de allmänna kartorna, till exempel fastighetskartan.

Senast uppdaterad: 23 maj 2023