Trafik och gator

Var du än rör dig på kommunens allmänna platser, gator, torg eller parkeringar så är det en del av kommunens ansvar.

Växjö kommun planerar, bygger och underhåller utemiljön - allt från gator, gång- och cykelvägar och parkeringar till vägbeläggning, gatubelysning och snöröjning samt sandsopning. På ytan finns gator, vägar och parker. Under ytan ligger ledningar för bland annat el, telefon, fjärrvärme, vatten och avlopp.

Ansvar för gator och vägar

Växjö kommun äger, sköter och har ansvaret för de flesta gator och vägar i tätorterna.

Vägarna på landsbygden och de vägar som förbinder orterna ansvarar Trafikverket för. Trafikverket har även hand om vissa genomfarter, exempelvis Norrleden i Växjö.

En tredje part som äger och driver vägar är vägsamfälligheter. Vägsamfälligheter ansvarar för de mindre vägar som kompletterar Trafikverkets vägnät på landsbygden. Det är dessa vi kallar enskilda vägar. Du kan läsa mer information om enskilda vägar i broschyren som finns under rubriken Relaterade dokument.

När det gäller renhållning av gator har även fastighetsägare ett visst ansvar. Det kan du läsa mer om i föreskrifterna som finns under rubriken Relaterade dokument.

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Gatubelysning - felanmälan

Senast uppdaterad: 18 juli 2024