Cykla i Växjö

Det ska vara enkelt att ta sig fram med cykel i Växjö kommun. Det finns omkring 190 kilometer cykelväg i kommunen och det tar inte mer än 15 minuter att cykla fem kilometer. Ofta går det till och med snabbare.

Cykelvägnätet binder samman stora delar av staden. Det gör det snabbt och enkelt att ta cykeln till skolan eller jobbet. Nätet utvecklas och förbättras varje år. Nya sträckor tillkommer årligen och såväl framkomlighet som säkerhet och underlag förbättras kontinuerligt.

Målet för Växjö kommun (enligt kommunens transportplan) är att öka andelen resor med cykel upp till 24 procent år 2020. För att kunna nå målet behöver det bli snabbare, enklare och bekvämare att cykla i kommunen.

För kollektivtrafiken är målet att 10 procent av alla personresor sker med kollektivtrafik år 2020.

Bokslut för cykel och kollektivtrafik 2020

Växjö kommun gör årligen ett bokslut för cykel och kollektivtrafik. I bokslutet finns en kortfattad beskrivning av vad som gjorts under året och hur dessa åtgärder har bidragit till den övergripande målsättningen för att utveckla främja kollektivtrafik och cyklingen i kommunen enligt målen.

Du hittar " Bokslut för cykel och kollektivtrafik 2020" under Relaterade dokument längt ner på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021