Trafikbuller

Många människor i Växjö tätort bor i fastigheter som påverkas av trafikbuller som överstiger riktvärdena för god ljudmiljö. Trafikbuller kan påverka människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

Växjö kommun hanterar frågor om vägtrafikbuller från kommunala vägar. Trafikbuller från statliga vägar hanteras av Trafikverket.

Vill du veta mer om buller kan du läsa informationen "Allmänt om buller" som du hittar under Relaterade dokument.

Buller vid din fastighet

Växjö kommun har gjort en kartläggning av trafikbullret i Växjö tätort (2019). Om du vill veta hur trafikbullret ser ut i ditt område tittar du i "Karta över trafikbuller i Växjö tätort". Kartan finns under Relaterade dokument.

Vill du veta trafikbullernivån vid din egen fastighet kan du använda sökfunktionen som finns på sidan Trafikbuller vid din fastighet. Där hittar du också information och anvisningar om vilka bidrag för bullerskyddsåtgärder du kan ansöka om som fastighetsägare.

Åtgärdsplan mot trafikbuller

Åtgärdsplanen är framtagen för att minska trafikbullrets negativa påverkan på människors hälsa samt skapa en bättre ljudmiljö och ett attraktivare Växjö. Planen gäller för perioden 2019 – 2024. Du hittar den under Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021