Vi utvecklar Linnés arboretum

Linnés arboretum och Teleborgsskogen ligger i närheten av Furutåskolan i stadsdelen Teleborg. Skogen används idag som stadsdelens naturområde med bland annat elljusspår, dels som ett arboretum. Nu utvecklar vi platsen med nya möjligheter till träning och umgänge.

Visualisering av nytt utegym och pumptrackbana vid Linnés arboretum. Två personer tränar på utegymet. Pumptrackbana i bakgrunden.

Visualisering av nya mötesplatsen vid Linnés arboretum. Vy mot norr. Utegym i förgrunden, framför en pumptrack-bana. Till höger, uppe på kullen skymtar den nya grillplatsen vid det befintliga väderskyddet (väderskyddet syns inte på bilden).

Fokus på tillgänglighet och friluftsliv

Ombyggnationen syftar till att öka friluftslivet i vårt natursköna Linnés Arboretum samt öka tryggheten genom ny belysning. Projektet omfattar:

  • ett tillgänglighetsanpassat utegym
  • en pumptrack-bana för cykel
  • en uppgradering av den befintliga mötesplatsen med grill, nya bord och sittplatser
  • ny, utökad belysning

Arbetet påbörjas i oktober 2023 och den nya delen av Linnés arboretum planeras stå färdigt innan årets slut.

Vad är en pumptrack-bana?

En pumptrack är ett område som formats med mindre kullar och sluttade kurvor för att cykla i. I en pumptrack är tanken att du med några tramptag på cykeln ska kunna använda din kroppstyngd och din teknik till att samla fart och kraft för att åka (”pumpa”) dig igenom en slinga.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024