Stocköparken

Stocköparken ligger centralt i Gemla. Där finns idag en lekplats, boulebana och en grusplan. Från området till Stationsvägen utmed ett vattendrag går ”Kärleksstigen”. Under hösten påbörjar vi arbetet med att utveckla Stocköparken för nya möjligheter till lek, träning och sociala möten för olika åldrar.

Visualisering av Stocköparken efter ombyggnation. Lekmiljö i park med blommande rabatter och träd. Barn som leker.

Visualisering av nya Stocköparken. Vy över nya lekplatsen. Lekplatsutrustning i förgrunden med lekande barn.

Nya miljöer för friluftsliv och lek

Den aktuella ombyggnationen syftar till att erbjuda friluftsaktiviteter för flera olika åldersgrupper, öka tillgängligheten samt att öka möjligheten till sociala möten i parken.

Projektet omfattar:

  • Ombyggd lekplats med linbana, balansbana, pingisbord och unik lekutrustning i form av en plocklåda och ett tåg i större skala framtagen i samarbete med Gemla skola och förskola.
  • Ett utegym.
  • En pumptrack-bana för yngre barn.
  • Upprustning av den befintliga boulebanan.
  • Mötesplats med grill, väderskydd och bänkar.
  • Belysning på fler platser.

Arbetet påbörjas i november 2023 och planeras stå färdigt innan årets slut.

Vad är en pumptrack-bana?

En pumptrack är ett område som formats med mindre kullar och sluttade kurvor för att cykla i. I en pumptrack är tanken att du med några tramptag på cykeln ska kunna använda din kroppstyngd och din teknik till att samla fart och kraft för att åka (”pumpa”) dig igenom en slinga.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024