Pär Lagerkvists plan

Området framför den gamla stationsbyggnaden heter Pär Lagerkvists plan och blir en ny entréplats till Växjös stations- och kommunhus. Det kommer att bli en mötesplats i Växjö där många invånare och besökare kommer att röra sig. Första delen färdigställdes i mars 2023.

Pär Lagerkvists plan sträcker sig från det nya stations- och kommunhuset till Linnérondellen. Arbetet på Pär Lagerkvists plan kommer att pågå i etapper. Hela Pär Lagerkvists plan beräknas vara klar 2025.

Första etappen

I mars 2023 färdigställdes ytan närmast det nya stations- och kommunhuset samt framför den gamla stationsbyggnaden. Här finns nu:

  • plats för att hämta och lämna med bil
  • två parkeringsplatser för rörelsehindrade
  • första delen det huvudgångstråk som kommer knyta samman den nya stationen med Linnéparken
  • gångpassage till Kungsgatan
  • sittplatser
  • statyn Slagbjörnen av konstnären Arvid Knöppel (som stått inomhus i receptionen i det gamla kommunhuset i Växjö)
  • markvärme i flera av ytorna.

När vädret tillåter kommer det att planteras träd (Avenbok) i de två stora planteringsytor som byggts under första etappen.

Andra etappen

I nästa etapp kommer hela Pär Lagerkvists plan att färdigställas med en förlängning av gångstråket, cykelparkering med och utan tak och fler planteringar.

Minnesmärket över Pär Lagerkvist (granitmonoliten) ingår också som en del i det slutliga utförandet av Pär Lagerkvists plan. Det planeras alltså för en återplacering av minnesmärket inom stationsområdet när området är färdigställt.

3533

Cykla och ta dig fram säkert på stationsområdet under byggnation

För allas säkerhet är det viktigt att uppsatta orangea omledningsskyltar följs.

Om du ska cykla till stationen är rekommendationen att du parkerar din cykel i något av cykelställen utanför stationsområdet och promenera den sista sträckan.

Kommer du västerifrån finns cykelställ nedanför Västerbron, bredvid Tegnér kyrkogården. Alternativt leder du din cykel via perrongen/trottoaren vidare till stationsområdet.

Trafikfilen på Raoul Wallenbergs gata är enkelriktad från väster till öster, men cykling där bör undvikas. Cyklar du mot enkelriktade Raoul Wallenbergs gata bryter du mot trafikreglerna. Likadant om du cyklar Norra Järnvägsgatan från öster till väster, där vägen endast är avsedd för buss, byggtrafik och fordon med tillstånd.

Kommer du med cykel österifrån ställer du din cykel i första hand på Vattentorget, Linnéparken, eller cykelställ/cykelgarage vid Pär Lagerkvists plan.

Senast uppdaterad: 29 maj 2023