Åbo idrottsplats

Klubbhuset på Åbo idrottsanläggning har endast kunnat användas sommartid. Växjö kommun planerar därför för att ersätta det tidigare klubbhuset på idrottsanläggningen med ett nytt klubbhus för att skapa mer ändamålsenliga lokaler som är bättre anpassade för Växjö Norras verksamhet.

Illustration över Åbo idrottsplats

Illustrationskiss.

Rivning av det gamla klubbhuset är klart och det nya huset kommer placeras på samma plats som det tidigare. Den nya byggnaden är cirka 100 kvadratmeter och planeras innehålla kiosk, toaletter, kontor för Växjö norras kansli, ett större samlingsrum för olika klubbaktiviteter samt ett mindre personalutrymme för personalen som sköter anläggningen.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024