Skolor

Växjö kommun växer och för att möta framtidens behov av platser i skolor och förskolor planerar kommunen för både nybyggnation och att anpassa befintliga skolor och förskolor.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad

Braås: ny förskola

Växjö kommun planerar för ny förskola i Braås för cirka 150 barn, fördelat på tio avdelningar samt ett tillagningskök med kapacitet för 180 portioner.

Furutåskolan

Förslag att befintliga byggnader ersätts och en ny skola med tre paralleller byggs på skoltomten.

Gemla förskola

Projekt är påbörjat för att se över behov av ny förskola i Gemla.

Hagavikskolan: ny högstadieskola

Första spadtaget har tagits för den nya högstadieskolan som kommer att kunna ta emot 630 elever.

Kungsmadskolan: anpassad gymnasieskola

Lokalerna för den anpassade gymnasieskolan på Kungsmadskolan ses över.

Lammhults skola: ny och ombyggnation

Ny- och ombyggnation av förskola, skola, sporthall och bibliotek i Lammhult.

Regnbågens förskola

Projekt är påbörjat för att se över lokalerna för Regnbågens förskola.

Ulriksbergskolan: ny och ombyggnation

Här pågår en om- och tillbyggnation av Ulriksbergs förskola och Ulriksbergskolan i Växjö.

Åby skola och förskola

Projekt är påbörjat för att hitta en bättre permanent lokallösning för skolan.

Åryd skola och förskola

Projekt är igång för att hitta en lösning som ger permanenta och långsiktiga lokaler till en förskola, grundskola samt ny idrottshall i Åryd.

Senast uppdaterad: 11 december 2023