Glasberget

Glasberget ligger naturskönt, relativt centralt samt lättåtkomligt för de flesta genom sin placering i ett grönstråk i Ingelstad och anses vara ett av ortens viktigaste områden för rekreation. Under hösten påbörjar vi arbetet med att utveckla Glasberget för nya möjligheter till lek, friluftsliv och sociala möten för olika åldrar.

Visualisering av ny lekmiljö på glasberget. Linbana, balanslek och barn som leker med en boll.

Visualisering av nya Glasberget. Vy över nya lekplatsen med linbana till vänster och exempel på utökad belysning.

Nya miljöer för friluftsliv och lek

Utvecklingen av Glasberget syftar till att förbättra och utveckla området för att erbjuda friluftsaktiviteter för flera olika åldersgrupper samt att öka tillgängligheten.

Projektet omfattar:

  • ombyggd lekplats med bland annat linbana, balanslek och tillgänglighetsanpassad lekutrustning
  • tillgänglighetsanpassad gångstig genom parken
  • uppdaterad mötesplats med grill, väderskydd och bänkar intill grusplanen
  • fler sittmöjligheter, bland annat tillgänglighetsanpassade parksoffor intill gångstråket
  • belysning på fler platser.

Arbetet påbörjas i november 2023 och planeras stå färdigt innan årets slut.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024