Lämna medborgarförslag

Tycker du att något borde förändras i Växjö kommun? Då kan du lämna ett medborgarförslag. Ett medborgarförslag tas alltid upp i en politisk nämnd. Alla medborgarförslag som kommer in till oss är offentliga handlingar.

Om du vill göra en felanmälan eller bara lämna en allmän synpunkt direkt till någon förvaltning, gör du det lättast via vår e-tjänst för synpunkter. 

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Vem får lämna in ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Växjö kommun får lämna medborgarförslag, även barn och ungdomar.

Föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Hur gör jag om jag vill lämna ett medborgarförslag?

Om du vill lämna in ett medborgarförslag kan du göra det på två sätt. Antingen använder du vår e-tjänst eller skriver du ett vanligt brev.

Använder du e-tjänsten måste du ha en e-legitimation som du loggar in med.

Vad ska finnas med i ett medborgarförslag?

  • Medborgarförslaget kan handla om allt som berör kommunens verksamhet. Varje medborgarförslag får dock bara ta upp ett ämne.
  • Det skriftliga medborgarförslaget eller blankettern ska undertecknas och ha namnförtydligande av en eller flera personer. Tänk på att du inte kan skicka in medborgarförslag via e-post eftersom det måste finnas en namnunderskrift på förslaget.
  • Adress och telefonnummer ska också finnas med.
  • Du ska skriva om du vill att ditt förslag ska beslutas i kommunfullmäktige eller av ansvarig nämnd. Fördelen med att det behandlas av ansvarig nämnd är att det tar kortare tid att få ett beslut och att nämnden är specialiserad på just ditt ämne.
    Fördelelen med att kommunfullmäktige behandlar förslaget är att fler förtroendevalda kommer i kontakt med ditt förslag.

Lämna medborgarförslag

Vad händer med mitt medborgarförslag?

Först bereds medborgarförslaget. Det betyder att förslaget utreds och man skapar ett beslutsunderlag i ett så kallat ärende. Därefter ska kommunfullmäktige eller i vissa fall den nämnd vars verksamhet förslaget berör ta ett beslut på förslaget.

Ett medborgarförslag ska beredas så att ett beslut kan tas inom sex månader från det att förslaget lämnats in.

När det är dags för beslut får den eller de som skrivit medborgarförslaget ett brev med inbjudan till sammanträdet. Den som har skrivit förslaget har då också rätt att säga sin mening.

Om ditt medborgarförslag inte behandlas av kommunfullmäktige utan av en nämnd, så får du information om detta.

Exempel på medborgarförslag som kommit in till Växjö kommun

Medborgarförslag om en fritidsgård på Arabyomrdet (KS 2014:233)

Förslagsställarna är en grupp med ungdomar som föreslog att det byggs en fritidsgård för äldre ungdomar på Arabyområdet. Ungdomarna menade att detta skulle göra att de kan känna sig trygga och glada och att de gärna deltar i byggandet av lokalen.

Medborgarförslag om Växjö kommuns hemsida (KS 2014:47)

Förslagsställaren upplevade att det ibland var förvirrande att hitta information om chefer på kommunens hemsida. Därför föreslogs att all information om cheferna för kommunens nämnder och förvaltningar ska vara samlat på en och samma sida.

Medborgarförslag om inventering av vattenväxten Sjögull (KS 2014:806)

Förslagsställaren menade att vättenväxten Sjögull har spridit sig i stora delar av Åsnen och att Växjö kommun borde vidta åtgärder för att stoppa spridningen av växten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Politik och demokrati