Protokoll, föredragningslista och kallelse

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Allmänheten är välkomna att delta på mötet.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument cirka fem dagar före sammanträdet.

Det senaste två årens protokoll hittar du under rubriken Relaterade dokument. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kansliavdelningen på telefon 0470-79 66 02 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 7 juni 2024