Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige sammanträder i Utvandrarnas hus om inget annat anges. Sammanträdena startar klockan 14:00.

Sammanträdesdagar 2022

(Observera att tidigare inplanerat sammanträde 30 augusti är inställt)

  • 15 februari
  • 15 mars
  • 19 april
  • 17 maj
  • 7 juni (startar 09.00)
  • 18 oktober, konstituerande (första KF med nyvalda kommunfullmäktige)
  • 22 november (startar 09.00)
  • 13 december
Senast uppdaterad: 8 augusti 2022