Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Redovisning och rapporter

Löpande under året görs ekonomiska uppföljningar av kommunens ekonomi och verksamhet. Dessa sammanställs i en delårsrapporter per år och en årsredovisning totalt för kommunen.

Av dessa ekonomiska rapporter framgår det ekonomiska resultatet för perioden men också en mängd olika verksamhetsmått med mera. Dessutom sammanställer varje nämnd egna månadsrapporter och en årsrapport.

Årsrapporterna utgör en utvärdering, analys och uppföljning av året som gått.

Årsredovisning

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015

Delårsrapport

Delårsrapport 2020-08
Delårsrapport 2019-08
Delårsrapport 2018-08
Delårsrapport 2017-08
Delårsrapport 2016-08
Delårsrapport 2015-08

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2020
Politik och demokrati