Kommunalskatt

Kommunens skattesats uppgår inkomståret 2019 till 20,19 procent. Det innebär att för varje 100 kronor i kommunalt beskattningsbar inkomst betalas 20,19 kronor i skatt till kommunen.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till landstinget. Landstingsskatten uppgår 2019 till 12,00 procent. Den totala skatten till kommunen och landstinget är alltså 32,19 procent. Medelskattesatsen för riket är 32,19.

Utöver kommunalskatten betalar alla skattskyldiga en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Avgiften varierar beroende på i vilken församling man bor. Dessutom betalar medlemmar i registrerade trossamfund (exempelvis Svenska kyrkan) en kyrkoavgift. Avgiften till Svenska kyrkan varierar också mellan församlingarna.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2020
Politik och demokrati