E-tjänster och blanketter för stöd och omsorg

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du till exempel söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag.

Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift*

Ansök om ekonomiskt bistånd

Ansök om autogiro

Ansök om hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansök om boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm (arbete och välfärd)

Ansök om hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm. (omsorgsförvaltningen)

Sök stöd för föreningsverksamhet för funktionshindrade

Inkomstförfrågan, vuxen*

Inkomstförfrågan, vuxen*

Inkomstförfrågan, barn och gymnasieungdom upp till 21 år*

Lämna synpunkter om omsorg av personer med funktionsnedsättning

Ansök om ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom

Ansök om LSS-insatser

Ansök om LSS-insatser (omsorgsförvaltningen)

Ansök om LSS-insatser (arbete och välfärd barn och familj)

Ansök om LSS-insatser (arbete och välfärd vuxna)

Intresseanmälan byte av LSS gruppbostad/servicebostad (Omsorgsförvaltningen)

Boka reparation av hjälpmedel

Ansök om autogiro

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Bilaga till ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bidrag för reparation, service, besiktning

Ansökan om återställningsbidrag

Ansök om autogiro

Ansökan om nedsättning/befrielse från hemtjänstavgift på grund av dubbla boendekostnader

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Beräkning av hemtjänstavgift i samband med att make/maka flyttar till särskilt boende

Beställning/underlag för debitering vid tillfällig vistelse i Växjö kommun

Inkomstförfrågan*

Inkomstförfrågan*

Intresseanmälan byte av särskilt boende (Omsorgsförvaltningen)

Lämna synpunkter om äldreomsorgen

Välj hemtjänstleverantör

Välj särskilt boende

Boka reparation av hjälpmedel

Ansök om trygghetslarm, matdistribution, städ, tvätt och inköp via förenklad handläggning

Bli god man eller förvaltare, intresseanmälan

Ansöka om god man eller förvaltare

Anmäla om behov av god man eller förvaltare

Uttag från överförmyndarspärrat konto, ansök

Uttag från överförmyndarspärrat konto, ansök

Samtycke från överförmyndarnämnden - ansökan

Samtycke från överförmyndarnämnden - ansökan

Begäran om entledigande

Checklista vid nytt uppdrag

Förteckning över egendom

Förteckning över egendom

Årsräkning - sluträkning för god man och förvaltare

Inkomstschema

Utgiftsschema

Granskning av boendets kassaredovisning

Redogörelse för uppdrag - bilaga till års- och sluträkning

Körjournal

Kassablad

Ansökan om arvode för speciella händelser

Åtagande och samtycke

Beställ förvaltarfrihetsbevis

Beställ registerutdrag

Lämna komplettering eller yttrande till överförmyndarnämnden (för ställföreträdare)

Ansökan om arvode för speciell händelse

Lämna åtagande och samtycke

Uppgifter som lämnas från socialtjänst, banker eller andra myndigheter på begäran av överförmyndarnämnden

Ansöka om anstånd att lämna årsräkning

Ansöka om entledigande

Ansökan om uttag spärrat konto - barn

Ansökan om uttag spärrat konto - barn

Ansökan om samtycke avseende barn

Ansökan om samtycke avseende barn

Förteckning över barns tillgångar

Förteckning över barns tillgångar

Årsräkning - sluträkning för barn

Redogörelse ställföreträdare för barn

Lämna förteckning - ensamkommande barn

Lämna redogörelse för extra arvode ensamkommande barn

Lämna redogörelse för extra arvode ensamkommande barn

Lämna redogörelse - ensamkommande barn

Lämna redogörelse - ensamkommande barn

Orosanmälan för barn och unga

Ansökan om samarbetssamtal

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2021