Behöver du prata med någon?

Om du tycker att livet är jobbigt
kan du ringa till kommunen
och få hjälp att prata med någon.

Många familjer, barn och ungdomar
behöver stöd och hjälp ibland.

Behöver du prata med någon
om dig själv?

Är du orolig för en kamrat?
Vet du om ett barn eller en ungdom
har det svårt eller blir illa behandlad?

Du kan ringa till oss 
om du behöver stöd och hjälp.

När du talar med oss 
så har vi tystnadsplikt.
Tystnadsplikt betyder 
att vi inte berättar för någon annan
om det du berättar.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

På kvällar och helger kan du ringa

SOS alarm, telefon 112

Senast uppdaterad: 27 maj 2024