Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är till för dig som gått anpassad grundskola eller träningsskola.

Du som har gått i grundskola
men har läst efter anpassad grundskolas läroplan
får också gå i anpassad gymnasieskola.

Anpassad gymnasieskola finns på Kungsmadskolan.

Om du har gått i anpassad skola i
en annan kommun än Växjö,
måste du göra en ansökan
om att gå det i Växjö kommun.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 28 juli 2023