Ledighet

Här finns information om ansökan om ledighet från undervisning.

Ledighet från skolarbetet kan beviljas för enskild angelägenhet. Ledighet prövas i varje enskilt fall. Beslutet grundas på en samlad bedömning av den enskilda elevens situation och förhållanden. Vid ledighet längre än tre sammanhängande skoldagar ska ansökan inlämnas min en månad före första ledighetsdatum.

Semesterresor betraktas inte som enskild angelägenhet. Beviljad ledighet registreras som giltig frånvaro. Ogiltig frånvaro kan påverka rätten till studiehjälp.

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 19 september 2023