Elevkåren, Studentutskottet och GATE

Teknikums elevkår är organisationen för elever – av elever.

Vi jobbar för att stärka gemenskapen mellan eleverna på skolan och strävar efter att alla elever ska få en roligare och mer givande gymnasietid. Vi anordnar olika aktiviteter, tävlingar eller bara bjuder på något gott för medlemmar i kåren. Vi finns även till för att framföra elevernas åsikter till skolledningen och för att förbättra och påverka skolan ur elevernas perspektiv. Elevkåren är en oberoende organisation som varken påverkas av lärare eller rektorer.

Elevkårens styrelse består av:

 • Ordförande: Malcolm Gustafsson Ludvigsson
  Klass: TE21A
  E-postadress: magu05001@utb.vaxjo.se
  Ansvarsområden: Leder elevkårens arbete och företräder elevkåren gentemot skolledningen och andra intressenter. Samordnar elevkårens aktiviteter och fungerar som kontaktperson för styrelsen.
 • Vice ordförande: Johan Johansson
  Klass: TE22B
  E-postadress: jojo06002@utb.vaxjo.se
  Ansvarsområden: Stöttar ordföranden och agerar som ersättare vid ordförandens frånvaro. Ansvarar för särskilda projekt eller aktiviteter som delegerats av ordföranden eller styrelsen.
 • Sekreterare: Zacharias Bergenholtz
  Klass: TE22B
  E-postadress: zabe06001@utb.vaxjo.se
  Ansvarsområden: Ansvarar för dokumentation av elevkårens möten och verksamhet. Sköter elevkårens korrespondens och arkivering av viktiga dokument.
 • Kassör: Kaspian Vittnavall
  Klass: TE21A
  E-postadress: kavi05001@utb.vaxjo.se
  Ansvarsområden: Ansvarar för elevkårens ekonomi och budget. Sköter redovisning och
  hantering av elevkårens pengar. Rapporterar om elevkårens ekonomi vid elevkårens möten.
 • Aktivitetsledare: Eleonora Skarphagen
  Klass: VO22B
  Ansvarsområden: Planera och genomföra evenemang och aktiviteter för eleverna samt att ta hjälp av elever som är intresserade av att hjälpa till med evenemang och aktiviteter. Ansvarar för att evenemang och aktiviteter följer elevkårens stadgar, skolans riktlinjer och säkerhetsföreskrifter.
 • Nöjesansvarig: Amanda Thaung
  Klass: VO22B
  Ansvarsområden: Planera och genomföra evenemang och aktiviteter för eleverna samt att ta hjälp av elever som är intresserade av att hjälpa till med evenemang och aktiviteter. Ansvara för att evenemang och aktiviteter följer elevkårens stadgar, skolans riktlinjer och säkerhetsföreskrifter.
 • Ledamot: Anton Lundberg Wenn
  Klass: EE22B
  Ansvarsområden: Uppdelade ansvarsområden mellan övriga styrelsemedlemmar kan
  variera beroende på elevkårens behov och arbetsbelastning. Övriga styrelsemedlemmar ska stötta ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören i deras arbete och delta aktivt i elevkårens arbete.
 • Ledamot: Linda Ramadani
  Klass: VO22A
  Ansvarsområden: Uppdelade ansvarsområden mellan övriga styrelsemedlemmar kan
  variera beroende på elevkårens behov och arbetsbelastning. Övriga styrelsemedlemmar ska stötta ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören i deras arbete och deltaaktivt i elevkårens arbete.

Elevkåren väljer sina styrelsemedlemmar på det årliga elevkårsmötet. Alla elever vid
Teknikum är välkomna att kandidera till elevkårens styrelse.

Följ oss på sociala medier för att ta del av vårt arbete:

Facebook: Teknikums Elevkår Länk till annan webbplats.
Instagram: Teknikums Elevkår Länk till annan webbplats.
Snapchat: teknikumelevkar

Bli medlem

För att bli medlem fyller du i formuläret under rubriken Relaterade länkar.

Studentutskottet

Tredje året på gymnasiet sägs vara det roligaste och visst stämmer detta! Vi i studentutskottet jobbar med att försöka få ihop så mycket skoj som möjligt under studentåret. Vi planerar studentfesterna, pubrundan, balen och sköter beställningarna av studentmössorna och andra studentkläder. Vår uppgift är helt enkelt att göra vägen fram till studenten så billig och smidig, men framförallt så rolig som möjlig!

GATE

Vi är elevkårens LAN-sektion, vilket innebär att vi under läsåret anordnar ett antal LAN-helger men även "mini-lan". Vi brinner för dataspelande och vill genom våra evenemang skapa ett ökat intresse för detta som vi tycker är det bästa som finns!
Besök oss på Facebook!

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 19 september 2023