Stöd och hjälp

Ett team av lärare erbjuder dig olika typer av stöd och hjälp i undervisningen. Känner du dig stressad och har svårt att strukturera och/eller planera dina studier? Samlar du saker på hög? Har du svårt att komma igång eller göra färdigt? Är det knepigt att läsa och skriva och/eller hålla fokus?

Stöd i dina studier

På Teknikum är vi flera som kan stötta dig i dina studier så att du kan nå dina mål. Här jobbar speciallärare och specialpedagoger som på olika sätt kan hjälpa dig att utveckla dina studiestrategier samt att komma vidare om du kört fast.

Matematik, svenska och engelska

Varje nytt läsår testas alla i årskurs 1 i både matematik, svenska och engelska i samverkan mellan lärare och speciallärare. Testerna, som är samma på alla kommunala gymnasieskolor, genomförs för att se vilka förkunskaper eleverna har och vilka hjälpinsatser som kan behövas.

Stödinsatser på programmen

Följande stödinsatser erbjuds elever på de nationella programmen på Teknikum:

Barn- och fritidsprogrammet:

- Räknestuga matematik, onsdagar 14.30-16.00 i sal M105a

- Strukturstöd, onsdagar 14.30-15.30 i sal D131

- Studiehandledning i arabiska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D140

- Studiehandledning i dari, onsdagar 14.30-17.00 i sal D126

- Studiehandledning i persiska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D125

- Studiehandledning i somaliska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D124

- Stöd i engelska, tis- eller torsdagar 8.00-9.00 i sal D125

- Stöd i matematik, tisdagar 8.00-9.20

- Stöd i svenska som andraspråk, tisdagar 8.00-9.00 i sal D140

El- och energiprogrammet:

- Räknestuga matematik, onsdagar 14.30-16.00 i sal M105a

- Strukturstöd, onsdagar 14.30-16.00 i sal B120

- Studiehandledning i arabiska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D140

- Studiehandledning i dari, onsdagar 14.30-17.00 i sal D126

- Studiehandledning i persiska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D125

- Studiehandledning i somaliska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D124

- Stöd i engelska, tis- eller torsdagar 8.00-9.00 i sal D125

- Stöd i matematik 1a tis- eller torsdagar 8.00-9.00

- Stöd i svenska som andraspråk, tisdagar 8.00-9.00 i sal D140

Teknikprogrammet:

- Räknestuga matematik, onsdagar 14.30-16.00 i sal M105a

- Studiehandledning i arabiska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D140

- Studiehandledning i dari, onsdagar 14.30-17.00 i sal D126

- Studiehandledning i persiska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D125

- Studiehandledning i somaliska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D124

- Stöd i engelska, tis- eller torsdagar 8.00-9.00 i sal D125

- Stöd i Teknikprogrammets matematikkurser, torsdagar 15.10-16.30

- Stöd i svenska som andraspråk, tisdagar 8.00-9.00 i sal D140

VVS- och fastighetsprogrammet:

- Räknestuga matematik, onsdagar 14.30-16.00 i sal M105a

- Strukturstöd, onsdagar 14.30-16.00 i sal B120

- Studiehandledning i arabiska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D140

- Studiehandledning i dari, onsdagar 14.30-17.00 i sal D126

- Studiehandledning i persiska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D125

- Studiehandledning i somaliska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D124

- Stöd i engelska, tis- eller torsdagar 8.00-9.00 i sal D125

- Stöd i svenska som andraspråk, tisdagar 8.00-9.00 i sal D140

Vård- och omsorgsprogrammet:

- Räknestuga matematik, onsdagar 14.30-16.00 i sal M105a

- Strukturstöd, onsdagar 14.30-15.30 i sal D131

- Studiehandledning i arabiska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D140

- Studiehandledning i dari, onsdagar 14.30-17.00 i sal D126

- Studiehandledning i persiska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D125

- Studiehandledning i somaliska, onsdagar 14.30-17.00 i sal D124

- Stöd i engelska, tis- eller torsdagar 8.00-9.00 i sal D125

- Stöd i matematik 1a tisdagar 09.05-09.55 i sal D126 (VO23A)

- Stöd i matematik 1a torsdagar 09.05-09.55 i sal D124 (VO23B)

- Stöd i svenska som andraspråk, tisdagar 8.00-9.00 i sal D140

Mattecentrum som erbjuder stöd i matematik finns också på plats i skolans lokaler måndagar kl 16-18.

 

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 14 februari 2024