Arbetsplatsförlagt lärande

APL står för arbetsplatsförlagt lärande.

APL är en obligatorisk del av gymnasiala yrkesutbildningar som baseras på ämnesplanerna i yrkeskurserna och som med vissa undantag sker på en arbetsplats. Det ska inte förväxlas med praktik, som är en valfri möjlighet till arbetslivserfarenhet som kan kombineras även med andra gymnasieprogram. APL styrs av Skollagen och ska vägas in i betygssättningen av eleven.

Eleverna ska under sin APL delta och medverka i det dagliga arbete som utförs på APL-platsen. Varje elev har en ansvarig handledare på arbetsplatsen som följer eleven under APL-tiden och är delaktig i bedömningen av elevens kunskapsutveckling. Skolan har en ansvarig APL-lärare som har regelbunden kontakt med elev och handledare. Denna lärare gör besök på arbetsplatsen och genomför trepartssamtal för utvärdering och bedömning av elevens kunskapsutveckling.

Elever vid Teknikum omfattas av en kommunal olycksfallsförsäkring som gäller såväl på skolan samt under APL eller praktik.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2018