Elsparkcyklar

Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som för vanliga cyklar. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon, det innebär att de bara få användas av en person i taget.

Nya regler för elsparkcyklar

Från och med den 1 september 2022 är det inte längre tillåtet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor eller att köra på gångbanor och trottoarer. Mer information om de nya reglerna finns på Transportstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Viktigt att tänka på när du använder elsparkcykel

För att du som använder elsparkcykel ska ta dig fram på ett säkert sätt och för att andra i vår stad ska känna sig trygga, tänk på att:

  • parkera elsparkcykeln så att den inte är i vägen för andra besökare i staden, företrädesvis i cykelställ. Tänk särskilt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.
  • kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
  • följ de regler som finns för cyklar
  • kör endast på cykel- eller vägbana
  • använd hjälm om du är under 15 år men använd gärna hjälm oavsett ålder
  • åk ensam på elsparkcykeln
  • en elsparkcykel har små hjul och kantstenar kan vara höga i förhållande till hjulet, så håll koll på vägunderlaget när du kör.

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Länk till annan webbplats. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Parkera din elsparkcykel rätt

Parkera inte en elsparkcykel hindrande eller trafikfarligt. Det betyder att cykeln inte ska blockera gångbanan eller vara en fara för andra trafikanter. Från 1 september 2022 är det förbjudet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor.

Anmäl en felparkerad hyrd elsparkcykel

Du ska i första hand anmäla en felparkerad elsparkcykel till Ryde som äger dem via e-post support@ryde-technology.com.

Står en cykel olämpligt på kommunal mark görs anmälan till kommunen på telefon 0470-410 00.

Om en elsparkcykel ligger i vägen får du resa den men inte flytta den.

Felparkerade cyklar

Alla felparkerade elsparkcyklar på kommunal mark omhändertas av kommunens parkeringsvakter efter anmälan till kommunen. På privat mark tar fastighetsägaren antingen kontakt med företaget Ryde eller placerar varsamt ut cykeln på kommunal mark.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022