Medborgarundersökning

Växjö kommun vill gärna att alla Växjöbor ska vara nöjda med det arbete kommunen gör och känna att de kan påverka. För att kunna erbjuda så bra service som möjligt är det viktigt att veta vad invånarna tycker om vårt arbete och vad de tycker om att leva och bo i Växjö kommun.

Svaren på medborgarundersökningen hjälper oss att utveckla verksamheten i Växjö kommun och resultaten används för att ständigt se över och förbättra kvaliteten i tjänsterna och servicen till Växjöborna.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, med ett urval på 1 600 personer i åldrarna 18-84 år i Växjö kommun. Växjö kommun har genomfört medborgarundersökningen vartannat år sedan 2006.

Resultatet i rapporten presenteras i betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre siffra, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. Betygsindex under 40 kan ses som inte godkända.

Lämna medborgarförslag

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2021
Politik och demokrati