Pressbilder politiker

Här hittar du högupplösta pressbilder på politiker i Växjö kommun, kommunalråd och politikerna i nämndernas presidier.

Bilderna är fria att användas av massmedia. Fotografens namn ska alltid anges.

Gör så här för att ladda ner en bild:

  1. Klicka på länken under bilden.
  2. Bilden öppnas nu högupplöst.
  3. Högerklicka på bilden och välj Spara bild som.  

Malin Lauber , 6 MB. (S) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Maria Garmer , 7 MB. (V) kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Pernilla Tornéus , 105 kB. (M) Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Tomas Thornell , 6 MB. (S) kommunalråd och ordförande i omsorgsnämnden
Fotograf: Daniel K. Johansson

Magnus P. Wåhlin , 95 kB. (MP) kommunalråd och 1:e vice ordförande i VKAB
Fotograf: Daniel K. Johansson

Anton Olsson (M) , 6 MB. oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen
Fotograf: Daniel K. Johansson

Rose-Marie Holmqvist , 84 kB. (S) kommunfullmäktiges ordförande.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Alf Skogmalm , 105 kB. (S) 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Lena Wibroe , 96 kB. (M) 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Malin Lauber , 6 MB. (S) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Maria Garmer , 7 MB. (V) kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Pernilla Tornéus , 105 kB. (M) Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Malin Lauber , 6 MB. (S) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Maria Garmer , 7 MB. (V) kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Pernilla Tornéus , 105 kB. (M) Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Martina Forsberg , 101 kB.(S) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Frida Sandstedt , 6 MB. (V) 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Mikael Färdig , 108 kB. (L) 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Bild saknas.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Martin Edberg , 7 MB. (S) ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Magnus P. Wåhlin , 95 kB. (MP) 1:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Suzanne Frank , 6 MB. (M) 2:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Tomas Thornell , 6 MB. (S) ordförande i omsorgsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Kristian Rappner , 99 kB. (V) 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Sofia Stynsberg , 6 MB. (M) 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Julia Berg , 129 kB.(S) ordförande i utbildningsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Björn Kleinhanz , 6 MB. (V) 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Anton Olsson , 6 MB. (M) 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Bengt Göran Sandell , 105 kB. (S) ordförande i valnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Gustaf Bergström (M) vice ordförande i valnämnden.
Bild saknas.

Magnus P Wåhlin , 95 kB. (MP) ordförande i överförmyndarnämnden östra Kronoberg.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Otto Lindlöf (S) , 6 MB. ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Cheryl Jones Fur , 6 MB. (MP) 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Jon Malmqvist , 103 kB. (KD) 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Lisa Larsson , 114 kB. (S) ordförande i miljö- och byggnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Pernilla Bodin , 109 kB. (MP) 1:e vice ordförande i miljö- och byggnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Benjamin Stynsberg , 93 kB. (M) 2:e vice ordförande i miljö- och byggnämnden.
Fotograf: Daniel K. Johansson

Senast uppdaterad: 11 januari 2024