Felparkering

Kommunen har parkeringsövervakning för att uppnå tre mål: trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Parkerar du fel på kommunens mark kan du få en gul parkeringsanmärkning på din vindruta. Det innebär att du måste betala en felparkeringsavgift på mellan 600 och 1 300 kronor. På tomtmark tas en så kallad kontrollavgift ut vid felparkering.

Om du har ställt bilen så att den hindrar trafiken eller är en trafikfara kan den flyttas.

Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgifternas storlek varierar beroende på hur allvarlig felparkeringen är. Avgiften är högst på platser där felparkeringen kan var en fara för eller hindra andra trafikanter.

Avgifter för felparkering

  • 1300 kronor för parkering på plats för rörelsehindrad utan att ha giltigt tillstånd.
  • 1000 kronor för allvarliga förseelser så som parkering för nära ett övergångställe eller korsning.
  • 800 kronor för trafikstörande uppställning så som parkering där det är parkeringsförbud.
  • 600 kronor för mindre trafikstörande förseelser så som parkering utan betald parkeringsavgift eller längre tid än tillåtet.

Det finns även några undantag från dessa avgifter.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur stora avgifterna ska vara. Regeringen bestämmer den högsta avgiften.

Avgiften betalas till Transportstyrelsen.

Fordonets ägare betalar

Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen av parkeringsanmärkningen (parkeringsbot). Om du inte ägde bilen när parkeringsanmärkningen utfärdades kontaktar du Transportstyrelsen Länk till annan webbplats..

Överklaga en parkeringsanmärkning

Du kan överklaga en parkeringsanmärkning. Det är viktigt att du betalar i tid även om du bestrider. Om du får rätt skickas pengarna tillbaka. Du bestrider parkeringsanmärkningen med blankett på Polisens webbplats Länk till annan webbplats..

Bestridandet måste göras inom sex månader från det du betalt felparkeringsavgiften eller inom sex månader från den dag då ärendet överlämnades till Kronofogden. Annars avvisas din anmälan.

Frågor om parkering

Har du frågor om parkering? Prata med parkeringsvakterna. De är duktiga på parkeringsreglerna och deras uppgift är att hjälpa dig. Du kan även mejla dina frågor till parkering@vaxjo.se om du vill veta mer om parkeringsregler.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024