Sjukhusskolan

Barn och ungdomar som är sjuka har rätt att få hjälp med sitt skolarbete under den tid som de är inskrivna på sjukhuset eller på dagvården.

I Kronoberg erbjuds undervisning till elever i grundskola och frivillig gymnasieskola, samtliga skolformer, i gemensamma lokaler på centrallasarettet. Undervisningen anpassas efter elevens hälsotillstånd. Sjukhusskolan samarbetar med elevens vanliga skola för att eleven så smidigt som möjligt ska kunna återvända till sin hänvisningsskola efter sjukhusvistelsen. Det är alltid bäst om eleven har med sig sina egna läroböcker.

Lärarna är anställda i Växjö kommun och har specialpedagogisk utbildning. Förutom undervisning träffar de elever, föräldrar, vårdpersonal samt sköter kontakten med hemskolan.

Vi vill:

  • vara en länk mellan elev och hänvisningsskola
  • ge eleven kontinuitet i inlärningen
  • stimulera och motivera eleven
  • anpassa undervisningen till eleven
  • ge trygghet och bidra till tillfrisknandet
  • minska oron inför det fortsatta skolarbetet.

Kontakter

Senast uppdaterad: 20 december 2022