Barn 1 - 5 år

För barn mellan 1 och 5 år finns förskoleverksamhet i form av förskola och pedagogisk omsorg. Förskoleverksamheten är frivillig men kommunen är skyldig att erbjuda plats.

Förskoleverksamhet

Barn som har fyllt 1 år har rätt till en plats i förskoleverksamhet medan vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller är arbetslös. Barnet kan även på grund av ett eget behov få plats i förskoleverksamhet. Det kan gälla barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling. Kontakta rektor för förskolan vid behov av utökad vistelsetid.

Rätt till minst 15 timmar per vecka

Barn till vårdnadshavare som inte förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa eller om vårdnadshavare är föräldraledig med annat barn har rätt till plats 15 timmar per vecka. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har barnet rätt till vistelsetid utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov. Placeringen gäller på samma förskola.

I samband med syskons födelse har barnet rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. Förändring av placeringstid till 15 timmar i veckan görs av vårdnadshavare en månad innan beräknad förlossning eller barns ankomst vid adoption.

Bestämmelser om intyg

Från och med 1 juli 2020 gäller följande: När du fått en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du visa upp ett intyg från arbetsgivare eller utbildningsanordnare som visar att dina placeringstider stämmer överens med dina arbets-/studietider. När du ändrar grund för placering (exempelvis går från arbetslös till arbete) ska du visa upp ett intyg som styrker detta.

Riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem , 296 kB.

Sjukskrivning eller graviditetspenning

Om barnet redan finns i verksamheten och du som vårdnadshavare blir sjukskriven har barnet rätt till placering 15 timmar per vecka. Om du får graviditetspenning, eller behöver utökad tid på grund av sjukskrivning, ansöker du om utökad vistelsetid på förskolan.

Allmänt om förskola

Om vårdnadshavare inte har betalat avgiften, har utbildningsförvaltningen rätt att säga upp barnet från sin plats. Ett barn har dock alltid rätt till avgiftsfri allmän förskola i åldrarna 3 till 5 år.

Om du har frågor om placering och förskoleverksamhet ska du kontakta rektorn på ditt barns förskola. Se också fullständiga riktlinjen som finns bland "Relaterade dokument" längst ner på sidan.

Kommunala förskolor, fristående förskolor och pedagogisk omsorg

I kommunen finns kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Läs om dem och se förskolornas egna webbplatser.

Information om fristående förskolor

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen det år de fyller 3 år. Ansökan görs via systemet SAITS. Allmän förskola är kostnadsfri, den bedrivs 525 timmar per år inom den vanliga förskoleverksamheten.

När är det allmän förskola?

Rektor på förskolan bestämmer hur de 525 timmarna ska fördelas och avgör även om måltider serveras. Allmän förskola bedrivs under de läsårstider som gäller för skolan. Det betyder att du inte har rätt att lämna ditt barn under studiedagar eller lovdagar. Det innebär också att det inte finns allmän förskola under höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov.

Hur ansöker jag om allmän förskola?

Ansökan till allmän förskola gör du i Saits. Om du vill byta från allmän förskola till en plats du betalar för, gör du även det i Saits. Den nya placeringen kan påbörjas så snart rektor ser att det är möjligt. Om du vill byta från en plats du betalar för, till allmän förskola ska du göra ändringen i Saits senast en månad i förväg. Den betalande platsen har en uppsägningstid på en månad då ordinarie avgift betalas. 

Notera att tiderna för allmän förskola är fasta och bestäms av förskolans rektor. Är du arbetslös rekommenderas att du inte väljer allmän förskola då du kan bli erbjuden arbete snabbt, och inte har möjlighet att omedelbart gå upp i omsorgstid.

Den som inte har en allmän förskoleplats men har barn i åldern 3-5 år får en reducering av barnomsorgsavgiften med 30 procent, däremot inte under sommarlovet. Reduceringen av avgiften sker automatiskt och utan att vårdnadshavaren behöver ansöka om det.

Barnomsorgsplats - ansök/ändra/säg upp plats i systemet Saits

Öppettider på förskolorna

Förskolorna är vanligtvis öppna måndag till fredag mellan klockan 06.00 och klockan 18.30 beroende på efterfrågan och behov. På en förskola med flera avdelningar samordnas öppning och stängning.

En avdelning på Pilbäckens förskola samt Björkens förskola har öppet under kvällstid mellan klockan 18.00-22.00 och helger mellan klockan 06.30–22.00 alla årets dagar. Ingen förskola i kommunen har öppet nattetid.

Avdelningen för kvällsverksamhet på Pilbäckensförskola kommer läggas ner 31 juli 2021. Dock kvarstår den vanliga dagverksamheten.

Stängningsdagar på förskolorna

Verksamheten har rätt att hålla stängt fyra dagar per år med anledning av planering och utbildning för personal. Besked om stängning av verksamheten ska lämnas till vårdnadshavaren minst två månader före aktuell dag. Om vårdnadshavare behöver barnomsorg för sitt barn under dessa dagar kan barnet placeras på en annan förskola.

Förskoleverksamhet under sommar, jul och nyår

Under semesterperioden juni-augusti och vid jul- och nyårshelgerna samordnas förskoleverksamheten till färre enheter. Barnet kan därför tillfälligt få vistas på annan förskola eller pedagogisk omsorg än den ordinarie.

Barn till föräldralediga eller arbetssökande har inte rätt till plats i sommarverksamheten. Om det finns särskilda skäl kan ansökan göras till rektor.

Starta skola, förskola eller pedagogisk omsorg

Är du intresserad av att starta en privat förskola, pedagogisk omsorg eller skola? På vår företagswebb foretag.vaxjo.se finns information om vilka steg du behöver gå igenom för att komma igång.

Starta skola/förskola/pedagogisk omsorg - foretag.vaxjo.se Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2021
Förskola och skola