Gräva i eller använda kommunal mark

För att gräva i eller använda kommunal mark måste du ansöka om tillstånd. Om det kommer att påverka trafiken behöver du även lämna in en trafikanordningsplan.

Den kommunala marken är ofta full av ledningar och kablar, vilket innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om underjordiska anläggningar kan få stora och dyrbara konsekvenser. Därför måste du skicka in en anmälan till kommunen innan du börjar gräva eller borra.

Du får inte börja arbetet förrän tillståndet är klart. Du behöver skicka in anmälan via e-tjänsten senast två veckor innan arbetet startar. När arbetet är klart ska du göra en klaranmälan i samma e-tjänst.

Om du blockerar eller använder delar av gångbana, cykel eller körbana krävs det en trafikanordningsplan.

Trafikanordningsplan

Om du vill använda eller behöver blockera kommunala gator, vägar, gång-/cykelvägar eller trottoarer, för att utföra ett arbete, måste du fylla i en trafikanordningsplan. Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ledas förbi arbetsplatsen. Arbetet får inte påbörjas förrän trafikanordningsplan är granskad och handläggningstiden är cirka två veckor.

E-tjänst för grävtillstånd och trafikordningsplan

För att ansöka om grävtillstånd och skicka in trafikanordningsplan behöver du ett användarnamn och ett lösenord som du skaffar första gången du loggar in. Du får ett mejl om verifiering. Det kan ta lite tid, upp till 24 timmar, innan det mejlet kommer.

I e-tjänsten kan du följa ditt ärende och komplettera eller skicka meddelanden direkt i ärendet. När du anmält i e-tjänsten att du är klar med arbetet återställer kommunen marken.

Använda kommunal mark

Det finns möjlighet för privatpersoner, föreningar och företag att använda kommunens mark, så kallad allmän platsmark, för till exempel ett evenemang eller en uteservering. Det kan också handla om en byggavstängning då marken behöver användas för byggnadsställningar, containrar eller upplag. Om du vill använda kommunens mark finns det riktlinjer för hur den får användas. Du betalar en hyra till kommunen för den mark som du ska använda.

Du behöver även ett polistillstånd. Anledningen är att polisen ska kunna bevaka ordning, trafik och säkerheten för allmänheten. Polisen går igenom din ansökan och lämnar den till oss på kommunen så att vi kan lämna eventuella synpunkter. Du skickar in ansökan via polisens webbplats.

När du avslutar ditt tillstånd återställer kommunen marken.

Bestämmelser för grävning

Växjö kommun har beslutat om bestämmelser för grävning i kommunal mark, arbete på väg och nyttjande av offentlig plats. Dokumenten finns under rubriken Relaterade dokument.

Avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplan 2022

Sedan den 1 februari 2022 har Växjö kommun en avgift för grävtillstånd och trafikanordningsplaner för att kvalitetssäkra hanteringen av ansökningarna och förbättra uppföljningen. De avgifter som betalas in går till resurser för uppföljning och kontroll av grävarbeten och trafikanordningsplaner för att täcka kommunens självkostnader.

Grävtillstånd

Handläggning

Handläggningstid 10 arbetsdagar: 1 500 kronor

Sent inkommen ansökan (startdatum inom 5 arbetsdagar)

Gäller inte akuta arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande: 3 000 kronor

Ändring (pågående ärende)

Ändring av tidigare handlagd ansökan: 1 000 kronor

Förlängning

Förlängning av tidigare handlagd ansökan: 1 000 kronor

Avslag

Inkommen och avslagen ansökan: 350 kronor

Trafikanordningsplan

Handläggning

Handläggningstid 10 arbetsdagar: 1 500 kronor

Sent inkommen ansökan (startdatum inom 5 arbetsdagar)

Gäller inte akuta arbeten så som vattenläcka, kabelbrott, olycka eller motsvarande: 3 000 kronor

Ändring (pågående ärende)

Ändring av tidigare handlagd ansökan: 1 000 kronor

Förlängning

Förlängning av tidigare handlagd ansökan: 1 000 kronor

Avslag

Inkommen och avslagen ansökan: 350 kronor

Generell trafikanordningsplan

Medges endast i enstaka fall: 3 000 kronor

Senast uppdaterad: 13 maj 2024