Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för liv. Växjö kommun levererar friskt dricksvatten och renar avloppsvatten till cirka 80 000 invånare, dygnet runt, året runt.

Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel, och vi har tillgång till det varje dag året runt. När du har använt vattnet renar vi det, innan det lämnas tillbaka till kretsloppet i naturen. För att vi ska kunna rena ditt avloppsvatten är det viktigt att du bara spolar ner rätt saker i toaletten. 

Din insats gör skillnad. Med enkla handlingar i din vardag hjälper du till att bidra till friskt vatten, rena sjöar och hav. Läs mer om vad du får spola ner i avloppet under relaterade länkar längre ner på sidan.

Företag

Om du äger ett företag eller bostadsbolag kan du läsa mer under fliken Jobb och företag. Om du är entreprenör för VA-arbeten kan du läsa mer i Riktlinjer för entreprenörer, som du hittar under Relaterade länkar längre ned på den här sidan.

Kommunalt eller enskilt vatten och avlopp

Om du bor i en stad eller tätort så är du troligen ansluten till kommunala VA-ledningar. Det betyder att tekniska förvaltningen i Växjö kommun levererar dricksvatten hem till din bostad och sedan tar hand om det vatten du har använt och renar det.

Om du bor ute på landsbygden har du troligtvis enskilt vatten och avlopp. Det innebär att du har en egen brunn för dricksvatten och en egen lösning för att ta hand om avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddskontoret ger råd och information och prövar tillstånd för enskilt vatten och avlopp.

För dig som är abonnent

Under våra kundsidor om vatten och avlopp kan du se dina fakturor och lämna in avläsning av din en vattenmätare. Du kan också läsa mer om taxor och avgifter och vad pengarna används till.

Avloppsvatten från husbil och buss

För att tömma avlopp och fylla på vatten för:

  • husbil, kontakta Evedals Camping, telefon 0470-630 34.
  • buss, kontakta Ramkvillabuss på Rådjursvägen i Växjö, telefon 0470-605 00.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2020
Bygga och bo