Mångfald - våra olikheter

Växjö kommun ska vara förebild och föregångare när det gäller arbetet med mångfald, antidiskriminering och mänskliga rättigheter.

Växjö är en öppen och inkluderande kommun där lika värde, rättigheter och möjligheter för alla människor är normen. Växjö kommun har en plan för lika villkor (ersätter tidigare Mångfaldsprogram) som är politiskt antaget.

Växjö kommun arbetar aktivt för att förverkliga visionen om en sammanhållen kommun för alla Växjöbor. Det offentliga samtalet präglas av öppenhet och delaktighet. Vi ska tillsammans med alla Växjöbor göra Växjö till en kommun som står upp för alla människors lika värde. Tillsammans skapar vi en kommun där alla har rätt att vara sig själva.

Samverkan och arbete kring mångfald och interkulturell kunskap behöver prioriteras för att bidra till en samhällsutveckling med ömsesidig respekt och öppenhet

Växjö kommuns pris för lika villkor

Varje år tar Växjö kommun emot nomineringar och delar ut Växjö kommuns pris för lika villkor (som ersätter tidigare mångfaldspris från januari 2024).

Priser och stipendier.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024