Så hindrar vi afrikansk svinpest från att sprida sig

Sjukdomen afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län, vilket är det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Det är därför nu extra viktigt att rapportera in självdöda vildsvin.

Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Sjukdomen drabbar inte människor, men ett utbrott skulle få stora konsekvenser för grisnäring, jakt och skogsbruk.

Det finns flera saker vi kan göra för att hjälpas åt med att förhindra att ASF sprider sig. Allra viktigast är att rapportera in självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det görs enkelt här:

Rapportera sjuka/döda vilda djur på Rapportera vilt, SVA Länk till annan webbplats.

Så här stoppar vi spridningen av ASF

Vad du som allmänhet kan göra

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Vad du som grishållare kan göra

 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djur från områden där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin ska du kontakta Jordbruksverkets djurhälsoenhet: foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Vad du som jägare kan göra

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner (om möjligt, tvätta med rengöringsmedel) och låt torka. Förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Så sprids afrikansk svinpest

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.
Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap.

En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Viruset överlever under långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett land där svinpest förekommer.

Senast uppdaterad: 8 september 2023