Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny struktur för vatten- och avloppstaxa ska ge en mer jämlik debitering

Idag den 29 augusti tog kommunfullmäktige beslut om ny struktur för vatten- och avloppstaxan. Den nya strukturen gäller från och med den 1 januari 2024 och innebär en mer rättvis och jämlik debitering för dig som verksamhetsutövare baserat på antalet lägenheter eller lokalyta du äger.

Kommunens vatten- och avloppstaxa är idag beräknad på antal mätare som finns i byggnaden. Det innebär att det kan vara en relativt ojämn debitering mellan olika fastighetsägare. Det är endast du som äger lägenheter och lokaler som kan märka av förändringen.

Avgiften för dig som villaägare påverkas inte av dagens beslut utan den kommer att vara oförändrad under 2024.

- De flesta fastigheter har rätt antal mätare för antalet bostadsenheter men det finns fastigheter som har för få eller för små mätare i förhållande till vad de borde. Det är dessa som kommer märka av förändringen, säger Malin Engström, VA-chef.

Vad innebär förändringen?

Det som ändras är det som tidigare kallades fast avgift. Denna kommer nu ersättas av en grundavgift och en bostadsenhetsavgift:

  • Grundavgift: en årlig fast avgift på 1 575 kronor per fastighet.
  • Bostadsenhetsavgift: avgiften blir 1 125 kronor per bostadsenhet som finns på fastigheten. En lägenhet räknas som en bostadsenhet och i fastigheter som inte har lägenheter räknas 150 kvm lokalarea som en bostadsenhet.

Att den fasta delen av taxan delas upp i två gör att fastighetens avgift anpassas efter hur stor del av vatten- och avloppsverksamheten som fastigheten använder.

- Beslutet innebär endast en strukturförändring och är inte en generell höjning för alla kunder. Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är en taxefinansierad icke vinstdrivande verksamhet. Förändringen leder alltså inte till ökade intäkter till Växjö kommun utan görs endast för att få en rättvis debitering mellan kunderna. De allra flesta har redan idag en korrekt debitering och de kommer inte att märka av förändringen, säger Otto Lindlöf (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Anläggningsavgiften (engångsavgiften vid anslutning) och den rörliga avgiften (fastighetens förbrukning) kommer inte att förändras.

De fastighetsägare och näringsidkare som kommer att få en stor förändring, kommer att bli kontaktade av kommunen under hösten.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023