Trafikträning på schemat

Bild som visar VR i tr

Växjö kommun gör plats i skolan för trafikundervisning på ett helt nytt sätt. Genom projektet ”Trafiksmart lärande med VR-teknik” kan nu barn och unga trafiktränas med hjälp av 360-film, VR (virtuell reality) och en specialutvecklad app.

Det är ett innovativt projekt i digital miljö och barnen kommer att medverka i ett antal trafikfilmer som sedan används i undervisningen. Filmerna spelas upp i ett VR-headset och till detta finns ett pedagogiskt material med frågor och övningar. Ett trafikteam kommer till skolorna och håller i lektionspassen.

Ser sådant som inte går att se

Sättet projektet genomförs på innebär att varje trafiksituation filmas utifrån flera trafikantperspektiv. När du spelar upp filmerna i VR-glasögonen får du en unik möjlighet att se hur du själv uppfattas som till exempel cyklist av bilisten eller busschauffören i samma ögonblick.

Projektet som påbörjades under 2019 har fått medel från Arvsfonden. Att det är ett Arvsfondsprojekt betyder också att det är av riksintresse. Växjö kommun är först ut i Sverige.

Så små frön till livslånga trafikkunskaper

Syftet med projektet är att så små frön till livslånga trafikkunskaper. Det har saknats en plats där unga kan träna trafik på ett både lärorikt, kul och inspirerande sätt och där ny digital teknik tas tillvara.

Just nu pågår projektet i följande skolor:

  • Bäckaslövsskolan
  • Gemla skola
  • Öjaby skola
  • Centrumskolan

Skolor som ansluter till hösten 2020

  • Östra Lugnet skola
  • Östregårdsskolan

Intresset och mottagandet har varit mycket stort.

- Vi välkomnar projektet och barnen är mycket taggade, precis som vi lärare och barnens föräldrar säger Jeanette Berkesi, lärare på Bäckaslövsskolan.

- Projektet är en del i vårt arbete med att förstärka trafikundervisningen i skolan. Det här blir ett helt nytt sätt att arbeta med trafikundervisning. Genom att använda ny, digital teknik hoppas vi kunna locka och kittla ungdomarnas intresse för dessa frågor lite extra och vad jag förstår så blir vi först i landet med detta. Vi är mycket glada över att vi tilldelats externa medel från Arvsfonden för att kunna realisera vår idé, säger Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef på Växjö kommun.

Trafikprojektet är ett samarbete mellan tekniska förvaltningen, utbildningsförvaltningen och Polisen. I projektgruppen ingår trafiklärare, filmfotograf, apputvecklare samt en projektledare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2020
Trafik och stadsplanering