Parkering

Välkommen att parkera och besöka Växjö centrum. Här finns cirka 2 500 parkeringsplatser som regleras med tid och avgift för att skapa god tillgänglighet.

Avgiftsfri parkering avslutades 1 juli

Den avgiftsfria parkeringen på kommunala platser har avslutats. Det innebär att från den 1 juli 2020 gäller samma parkeringsavgifter, tider och zoner som innan den tillfälliga avgiftsfria parkeringen infördes. Du kan läsa om vad som gäller här på webbsidan.

Växjös kommunala parkeringsplatser som är avgiftsbelagda delas in i två zoner: Zon 1 är det mest centrala läget och högre taxa. Zon 2 innebär parkering strax utanför centrum till en lägre taxa.

Parkeringsplatser och zonindelning hittar du i Växjö kommuns parkeringskarta.

Avvikelser i tid, avgift och betalningssätt kan förekomma.

Var noga med att kontrollera skyltning på respektive parkeringsyta och gata. Observera att det gäller andra bestämmelser för parkering och avgifter i parkeringshus och på tomtmark i privat regi.

Utanför Zon 1 och Zon 2 där särskild skyltning inte finns får du parkera max 24 timmar i ett sträck på vardagar. Undantag gäller dag före söndag och helgdag, vilket innebär att du till exempel kan parkera från fredag till måndag.

Avgifter och tider 

Zon 1

18 kronor per timme
Vardagar klockan 9.00-18.00
Lördagar klockan 9.00-12.00 (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Max parkeringstid 24 timmar

Zon 1 - Parkeringshus World Trade Center (plan 2)

Infart Södra Järnvägsgatan
18 kronor per timme
Vardagar klockan 9.00-18.00
Lördagar klockan 9.00-12.00
Övrig tid 5 kronor per timme
Max parkeringstid 24 timmar
Öppettider: Grindar och dörrar på plan 2 hålls öppna klockan 5.30-23.00.

Zon 2

5 kronor per timme eller 30 kronor per dygn
Vardagar klockan 09.00.00-18.00
Lördagar gratis (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Max parkeringstid 48 timmar alternativt 3 timmar.

Betalningssätt

Mynt och kontokort

Alla parkeringsautomater tar kontokort.
9 stycken parkeringsautomater tar mynt och kort. De är placerade vid publika besöksmål. Alla P-automater är biljettlösa. Du anger ditt registreringsnummer i parkeringsautomaten och tiden du ska parkera samt betalar.

Mobil

Om du parkerar på kommunala parkeringsplatser, gator och torg kan du betala parkeringsavgiften via din mobiltelefon (via P-App eller SMS).

I parkeringshuset på World Trade Center finns ingen P-automat (närmast hittar du på Drottninggatan). Betalar du med mobil, via P-App eller SMS, rekommenderar vi dig att göra detta utanför huset eller i kontorsdelen, detta på grund av bristfällig mobiltäckning i plan 1 och 2 (parkeringsdäcken).

30 dagarsbiljett Zon 2 

Du kan använda 30 dagarsbiljett på valfri plats i zon 2. Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. 30 dagarsbiljetten kostar 450 kronor per månad.

Observera att det inom zon 2 finns parkeringar där man endast får parkera 3 h. 30 dagarsbiljetten gäller, men man får endast stå angiven tid.

Företag och organisationer tecknar egna avtal med vald leverantör av p-app.

Långtidsuppställning

Zon 2

Uppställning i max 7 avgiftsdygn är möjlig på Norrtullsparkeringen, söder om Storgatan (bakom Domkyrkan) och kvarteret Fabriken (bakom Polishuset).

Parkeringshus World Trade Center

Uppställning i max 8 dygn är möjlig på plan 2. (Minimum 4 dygn á 150 kronor per dygn, därefter 50 kronor per dygn).

Kommunala laddstolpar

Du hittar fem laddstolpar på Norrtullsparkeringen (Skolgatan) och fem laddstolpar på kvarteret Fabriken (bakom Polishuset). Laddstolparna är semisnabbladdare med två uttag per stolpe (typ 2). Laddstolparna har inga kablar, utan du som kund behöver använda egen kabel. Avgift för parkering betalas som vanligt med P-app eller i P-automat. För aktivering av laddstolpe och betalning enligt angiven taxa, följ anvisningar på plats.

WTC
Det finns fyra laddboxar på plan 1 och tre laddboxar på plan 2. Dessa är semisnabbladdare med fasta kablar med typ 1 och 2. Avgift för parkering betalas som vanligt med P-app eller i P-automat. I dagsläget är det avgiftsfri laddning.

Felanmälan

Vid felanmälan av parkeringsautomat, akuta parkeringsfrågor och laddboxar i WTC, ring 0470-77 49 00.

Vid felanmälan av laddstolpar på Norrtullsparkeringen och kv. Fabriken, kontakta Bees kundservice:
Bees kundservice:
Telefon: 077-443 39 00
E-post:kundservice@bee.se
Öppettider: måndag – fredag 8.00 -16.30

Laddhjälp dygnet runt:
Telefon: 077-443 39 00
Öppettider: Dygnet runt

Kan jag betala parkeringsavgiften med min mobil?

Ja, det fungerar alldeles utmärkt. Växjö kommun har avtal med två leverantörer av p-appar så att du kan välja den som passar dig bäst: Easy Park och Parkster. Vid parkeringsautomaterna finns anvisningar om hur du laddar ner någon av p-apparna och hur du betalar din avgift.

Är det parkeringsavgift på lördagar?

I zon 2 är det avgiftsfritt hela lördagen, medan det i zon 1 är avgiftsfritt först efter klockan 12 på lördagar. Avgift zon 1 måndag till fredag klockan 9-18 och på lördagar klockan 9-12.

Avgift zon 2 måndag till fredag klockan 9-18 och avgiftsfritt på lördagar.

Är det möjligt att betala parkeringsavgift för en månad?

Du kan köpa 30 dagars biljett som gäller på valfri plats i zon 2. Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. 30 dagarsbiljett kostar 450 kronor per månad och köps smidigast via p-app.

Du kan köpa 30 dagars biljett som gäller på valfri plats i zon 2, i ett tiotal av p-automaterna (se karta). Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. 30 dagarsbiljett kostar 450 kronor per månad och köps smidigast via p-app.

Om jag ska ut och resa, var kan jag parkera?

Vi har tre platser för långtidsparkering. På parkeringen bakom Domkyrkan (Norrtull södra) och kvarteret Fabriken (bakom Polishuset) kan du parkera din bil under totalt nio dygn, varav sju dygn (vardagar) är avgiftsbelagd. I parkeringshuset WTC kan du parkera max åtta dygn.

Är alla parkeringar kommunala?

Nej, det finns privata parkeringar i Växjö. Det är viktigt att läsa på skyltarna vad som gäller där du parkerar. Alla privata parkeringar ska skyltas med namn och ett hänvisningsnummer.

Varför är P-skiva inget alternativ i Växjö?

P-skiva är ett bra hjälpmedel där kommuner och fastighetsägare inte har betalning för parkering, men samtidigt vill undvika uppställning längre tider. För Växjö kommuns del är P-skiva inget alternativ då zon 1 och zon 2 i centrum är avgiftsbelagda och hade endast varit möjlig att införa på de cirka 75 befintliga korttidsparkeringar utan avgift som finns idag. Övervakning sker även på dessa platser, vilket gör att angivna tider efterlevs. Så behovet av P-skiva för dessa korttidsparkeringar bedöms inte finnas.

Vem tar jag kontakt med om jag får problem?

Ta kontakt med Växjö kommun på telefonnummer 0470 - 410 00, måndag-fredag klockan 07.30-16.30, så hjälper vi dig. För övriga tider och beroende på ärende, kan du läsa mer på Växjö kommuns hemsida (http://www.vaxjo.se/länk till annan webbplats) och sök på ”Parkering/Felanmälan”.

Vad kostar det om jag får en parkeringsanmärkning?

Om du inte har betalt din parkeringsavgift eller är uppställd mot färdriktningen är beloppet 400 kronor. Parkerar du för nära ett övergångställe eller korsning kostar det 800 kronor. Står du på en handikapparkering utan att ha giltigt tillstånd får du betala 1000 kronor.

Om jag fått en p-anmärkning, hur motsätter jag mig den?

Det gör du via polisen. Lättast är att gå in på polisens hemsida och skriva i sökfältet ”bestridande av parkeringsanmärkning”.

Hur registrerar jag min bil när jag parkerat?

 • När du kommer till P-automaten står det ”Sätt i kortet eller tryck på START.
  Det innebär att du sätter kortet i den vanliga läsaren eller håller kortet mot blippläsaren.
 • Tryck ”OK” när du läst informationstexten.
 • Knappa in ditt registreringsnummer, kontrollera och bekräfta genom ”OK”.
 • Ange med värdeknapparna vilken summa som ska betalas med kortet (tid som ska parkeras) eller betala med mynt. Om det är en p-automat för 30-dagarsbiljett finns alternativet för detta med en knapp ”30 dagar”.
 • Knappa in pinkod på kortet om du inte betalat med blipp för då ska du bekräfta en gång till mot blippläsaren.
 • Om du vill ha en digital biljett via sms så du knappar in ditt mobilnummer så skickas det direkt och via mejl så knappar du in mejladressen, så skickas kvittot inom 24 timmar.
  Har du inte fått ett kvitto i din inkorg? Kontrollera ”skräppost” då det kan ha hamnat där.
  Man kan även gå in i Kvittoportalenlänk till annan webbplats
 • Bilen är parkerad!

Varför är P-skiva inget alternativ i Växjö?

P-skiva är ett bra hjälpmedel där kommuner och fastighetsägare inte har betalning för parkering, men samtidigt vill undvika uppställning längre tider. För Växjö kommuns del är P-skiva inget alternativ då zon 1 och zon 2 i centrum är avgiftsbelagda och hade endast varit möjlig att införa på de cirka 75 befintliga korttidsparkeringar utan avgift som finns idag.

Förutom att P-skiva måste användas på avgiftsfria parkeringar, medför de även större felmarginal på grund av svåravlästa ”klockor”, vilket i sin tur leder till lägre omsättning av platserna.

I Växjö erbjuder vi ett modernt och digitalt parkeringssystem, framför allt med tanke på p-apparna som 65 procent av kunderna idag använder. Som kund kan du då avsluta parkeringen när som helst, men också förlänga din parkeringstid om så önskas - utan att behöva gå tillbaka till bilen. De nya P-automaterna förenklar också för kunden då de är biljettlösa och man knappar in sitt registreringsnummer, betalar (med mynt eller kort) och sedan gör sina ärenden.

Hur många parkeringsautomater finns det i Växjö centrum?

Vi har 20 stycken parkeringsautomater runt om i stan.

Varför har ni minskat antal parkeringsautomater?

Vi har gått från 65 automater till att idag ha 20 stycken. Det beror på att vi ser på statistiken att antalet köp av parkeringsbiljett i automater minskar hela tiden. Ungefär 65 procent av alla biljetter köps redan idag via p-appar. 30 procent betalar med kort och 5 procent betalar med mynt.

Dessutom är de nya automaterna mycket säkrare när det kommer till kortköp och hantering av mynt, där vi har haft problem med inbrott i parkeringsautomaterna och en del automater som varit trasiga.

Varför kan jag inte betala med mynt i alla automater?

Du kan betala med mynt i 9 av 21 automater. Anledningen till att vi minskar kontanthanteringen är att det har varit inbrott i flera parkeringsautomater. Dessutom är det endast 5 procent av alla biljettköp som idag sker med mynt. Resten av biljetterna köps via p-appar (drygt 65 procent) och kort (30 procent).

De kombinerade kort- och myntautomaterna kommer att placeras vid de större parkeringsplatserna och offentliga inrättningar, t ex lasarettet eller kommunhuset.

Vad är nytt med parkeringsautomaterna?

Framförallt möter de upp högre säkerhetskrav på kortbetalning. Utöver det kan du numera ”blippa” ditt kort. Nytt är också att du inte behöver någon biljett att sätta i fönsterrutan på bilen. Istället knappar du in ditt registreringsnummer samtidigt som du betalar och på så vis registrerar du att parkeringsavgiften är betalad.

Varför får jag ingen parkeringsbiljett?

I och med bytet av parkeringsautomater försvinner pappersbiljetterna som brukar sitta i vindrutan på bilen. Istället knappar du in ditt registreringsnummer i automaten samtidigt som du betalar och på så vis registrerar du att din avgift är betald.

Vilka p-appar gäller i Växjö?

Växjö kommun har avtal med Easy Park och Parkster. Apparna kan alltid användas för att betala parkeringsavgiften, oavsett om det finns automater eller inte.

Var finns parkeringsautomaterna?

Du hittar parkeringsautomaterna på vår parkeringskarta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020
Trafik och stadsplanering