Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbolaget Länsförsäkringar är Växjö kommuns försäkringsgivare när det gäller olycksfall. Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar

Försäkringen gäller vid olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolelever. Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbeskedet.

Vid olyckstillfälle/skadehändelse som inträffat:

  • före 1 september 2017 ska anmälan göras till Gjensidige (via skadeblankett som finns under rubriken Relaterade dokumnet längre ned på sidan).
  • efter 1 september 2017 ska anmälan göras till Länsförsäkringar. Anmäl skadan via telefon 0470-720 000 eller via e-post skadeservice@LFkronoberg.se.
    Växjö kommuns försäkringsnummer är 528431 hos Länsförsäkringar Kronoberg.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Politik och demokrati