Skyddsrum

Skyddsrum är anläggningar eller byggnader som är utformade för att skydda människor vid olika typer av angrepp, till exempel krig. De är byggda för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning.

I Sverige finns lite mer än 65 000 skyddsrum med sammanlagt ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdraget att genom kontroller se till så att skyddsrummen vårdas och underhålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Respektive fastighetsägare har ansvar för att underhålla dessa skyddsrum. Uppgifter om alla skyddsrum finns i skyddsrumsregistret på MSB:S hemsida.

Mer information finns på MSB:s webbplats, se länk under rubriken Relaterade länkar nedan.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2021
Politik och demokrati