Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbiblioteksforum.

Utbildningsförvaltningens arbete leds av förvaltningschef Anders Elingfors som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Telefon: 0470-410 00
E-post: utbildningsforvaltningen@vaxjo.se 

Om du vill ringa någon medarbetare på utbildningsförvaltningen, ring Växjö kommuns kontaktcenter, telefon: 0470-410 00

Kontaktuppgifter till förvaltnings- och avdelningschef

Förvaltningschef

Anders Elingfors, e-post: anders.elingfors@vaxjo.se

Avdelningschef förvaltningskontoret

Henrik Ahlin, e-post: henrik.ahlin@vaxjo.se

Kontaktuppgifter till verksamhetschefer

Verksamhetschef gymnasiet och anpassad gymnasieskola

Christian Sandahl, e-post: christian.sandahl@vaxjo.se

Verksamhetschef grundskola, anpassad grundskola och fritidsgårdar

Caroline Hedenbergh, e-post: caroline.hedenbergh@vaxjo.se

Verksamhetschef förskola

Monika Hernborg-Charlin, e-post: monika.hernborg-charlin@vaxjo.se

Verksamhetschef Resurscentrum

Annika Beckström, e-post: annika.beckstrom@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 2 juli 2023