E-tjänster och blanketter

Med våra digitala e-tjänster kan du göra olika ärenden när du vill.

Vi har e-tjänster inom många olika områden.
Det kan vara allt från söka bygglov till att göra felanmälan
och lämna synpunkter.

Till sidan med e-tjänster och blanketter (ej lättläst information)

Göra felanmälan och lämna synpunkter

Vi har också e-tjänster där du kan
anmäla ett fel.
Till exempel vattenläcka, stopp i avloppet, gatubelysning
eller andra fel.
Du kan också lämna synpunkter, beröm
och klagomål på kommunens verksamheter.

Till sidan där du anmäler fel och lämnar synpunkter (ej lättläst information)

Senast uppdaterad: 10 mars 2023